phone.svg

Meer weten? Bel 033 450 50 60

IT-applicaties voor de zorg

Geautomatiseerde ondersteuning nodig bij het leveren van complexe farmaceutische zorg?
Met de zorg-software van NControl biedt u op de meest efficiënte manier de juiste zorg aan de juiste patiënt.

 

Service Apotheek Medication Review Tool (SAMRT)

Patiënten met polyfarmacie op een efficiënte wijze beoordelen? SAMRT helpt u met: 

 • selecteren en beoordelen van patiënten;
 • formuleren van actiepunten;
 • rapporteren van bevindingen.

 

Zorg+

Deze applicatie werkt op basis van de Medische Farmaceutische Beslisregels (MFB’s). Patiëntgegevens worden op een structurele manier gecombineerd zodat u gemakkelijk:

 • de nieuwe risicosituaties ziet;
 • de geleverde zorg registreert;
 • het juist of niet juist gebruik van de medicijnen per patiënt ziet (therapietrouw);
 • de intakes en evaluaties voor patiënten met weekrollen afhandelt;
 • een compleet farmaceutisch dossier opbouwt.

Diabetes, Incontinentie, Stoma, Verband (DISV)

Ondersteuning nodig bij het leveren van diabetes- en incontinentiematerialen aan uw patiënten? DISV helpt u daarbij. De software:

 • is gebaseerd op de protocollen en afspraken met zorgverzekeraars;
 • meldt afwijkingen in het gebruik;
 • registreert alle activiteiten per patiënt.